OSNOVE MAŠINSTVA

ISHOD 1: Primijeni propisane mjere zaštite i zdravlja na radu i proceduru koja se primjenjuje u slučajevima vanredne situacije

Radni materijal: 

Mjere ZZNR u mašinskoj radionici.pdf

 

 
ISHOD 8: Izradi tehnički crtež mašinskog elementa
 
TEHNIČKI CRTEŽI:
 
 
 
 

MAŠINSKI ELEMENTI


Cijevi i cjevovodi - dio udzbenika.pdf

Osovine i vratila - Prezentacija.pdf

 

Elementi za prenosenje snage.pdf (2,6 MB)

Lezajevi - Uvod.pdf

Lezajevi - dio udzbenika 2.pdf

Spojnice - Vojin Petrusic.pdf