Tehnologija materijala: 

01. Sirovo gvozdje - proizvodnja i karakteristike.pdf
02. Celici - dobijanje, vrste i osobine.pdf

03. Liveno gvozdje - iz udzbenika.pdf

 

03. Termicka obrada_v.3.pdf

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom: Tri kruznice dimenzije.pdf

NAPOMENA: Sve linije su TANKE (tip B)!!!!!!!!!

 

NAPOMENA za Grafički rad: GRAFIČKI RAD SE RADI ZA VRIJEME NASTAVE. RADI SE NA HAMER PAPIRU FORMATA A4. Vrijeme za izradu rada je dva školska časa.

Dimenzije zaglavlja: ZAGLAVLJE - sa dimenzijama crveno.pdf
 

MAŠINSKI ELEMENTI: OZNAKE NAVOJA.pdf

Osovine i vratila - Prezentacija.pdf