Nautika

OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE

Osnove tehničke mehanike: TEŽIŠTE

Tablice za teziste.pdf

 

Brodske mašine i uređaji:

01. Evaporator - UVOD sm.pdf 
02. Evaporator - konstruktivna rjesenja sm.pdf
03. Evaporator - upotreba vode sm.pdf