Tehnologija materijala: PRVE LEKCIJE - Skripta - I tromesecje.pdf

Tehnologija materijala: Struktura metala i legura - Prezentacija MOJA.pdf

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom: Zadatak za Grafički rad I - 1. graficki rad - zadatak.pdf

NAPOMENA za Grafički rad: GRAFIČKI RAD SE RADI ZA VRIJEME NASTAVE. RADI SE NA HAMER PAPIRU FORMATA A4. Vrijeme za izradu rada je dva školska časa.

Dimenzije zaglavlja: ZAGLAVLJE - sa dimenzijama crveno.pdf