Nautika

OSNOVE TEHNIČKE MEHANIKE

Super link: http://tfzr.rs/Content/files/1/Statika%20II.ppt

Jedan zadačić: Graficki i analiticki odredjivanje rezultante.pdf

Još jedan: Analiticko odredjivanje rezultante.pdf